Dec 9, 2019   8:06 a.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of strategic development of company JAMP Svorada, s.r.o.
Written by (author): Ing. Ľuboš Chmelík
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh stratégie rozvoja firmy JAMP Svorada, s.r.o.
Summary:Hlavným cieľom našej diplomovej práce bol návrh stratégie rozvoja vo vybranom podniku JAMP Svorada, s.r.o.. Teoretická časť bola venovaná základným teoretickým poznatkom z oblasti strategického manažmentu. V praktickej časti diplomovej práce sme aplikovali zistené teoretické poznatky na vybraný podnik a pomocou viacerých analýz navrhli vhodnú stratégiu pre vybranú strategickú podnikateľskú jednotku. V poslednej časti sme zhodnotili očakávané prínosy v prípade implementácie navrhnutej stratégie v danom podniku.
Key words:stratégia podniku, podnikateľská stratégia, analýza externého a interného prostredia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited