Feb 25, 2020   7:38 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of FMEA method to improve the quality process of production in a company Volkswagen Slovakia, Inc.
Written by (author): Ing. Maroš Hutňan
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia metódy FMEA na zlepšenie kvality výrobných procesov v lakovni v podniku Volkswagen Slovakia, a.s.
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je identifikácia problému v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s., analýza procesu nanášania farieb, aplikácia procesného formulára FMEA pre spoločnosť a samotná realizácia analýzy FMEA. Teoretická časť diplomovej práce sa opiera o nástroj zlepšenia FMEA, o presný postup pri realizácii FMEA a o nástroje, ktoré s touto metódou súvisia. Praktická časť popisuje súčasný stav spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s. a postupnú identifikáciu problému. Zameriava sa na návrh metodiky riešenia identifikovaného problému a samotnú aplikáciu metodiky. Najdôležitejšiu časť tvorí vyhodnotenie prínosov.
Key words:FMEA, ISO, tvorba procesného formulára FMEA

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited