Jan 23, 2020   10:20 p.m. Miloš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Strategy for the development of Q - Products Industrial Computers, s.r.o.
Written by (author): Ing. Ákos Haramia
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Igor Ščepka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh stratégie rozvoja firmy Q - Products Industrial Computers, s.r.o.
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vypracovanie návrhu stratégie rozvoja firmy Q -- Products Industrial Computers, s.r.o.. V práci sme sa zamerali na strategickú podnikateľskú jednotku (SPJ) zodolnených počítačov. V prvej časti práce sme sa zamerali na opis spoločnosti. Ďalšia časť práce mala za úlohu pribížíť teoretickú stránka riešenej problematiky. Po analýzach externého a interného prostredia sme sa posunuli k analýze súčasného stavu a k vypracovaniu metodiky návrhu stratégie. Na základe analýz sme vypracovali návrh stratégie pre SPJ, zodolnené počítače. V poslednej časti sme navrhli postup implementácie a odhadli prínosy pre spoločnosť Q -- Products Industrial Computers, s.r.o..
Key words:strategická podnikateľská jednotka, analýza externého a interného prostredia podniku, podnikateľská stratégia, návrh metodiky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited