Jan 25, 2020   7:04 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis and optimization of selected production processes in the company IKS s.r.o.
Written by (author): Ing. Xénia Kostelníková
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza a optimalizácia vybraných výrobných procesov v spoločnosti IKS s.r.o.
Summary:Moja diplomová práca je zameraná na optimalizáciu vybraného výrobného procesu. Práca je rozdelená na tri kapitoly. V úvode sú rozobraté dôvody prečo je dôležité aplikovať strategický manažment pri riadení v spoločnosti. Taktiež táto kapitola poskytuje stručný prehľad o metódach použitých v tejto práci. V ďalšej kapitole je uvedená charakteristika spoločnosti, analýza súčasného stavu makroprostredia, odvetvového prostredia a interného prostredia. Tiež je v tejto kapitole vypracovaná analýza časovej náročnosti výrobného procesu. V tretej kapitole je navrhnuté riešenie na eliminovanie úzkych miest vo výrobnom procese.
Key words:optimalizácia, strategický manažment, SWOT analýza, analýza, Ishikawov diagram, PESTE analýza, finančné ukazovatele

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited