Jul 2, 2020   10:53 p.m. Berta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Multipurpose Luggage
Written by (author): Mgr. art. Martin Guniš
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Viacúčelová batožina
Summary:"Viacúčelová batožina". V podstate ide o batoh pre typ človeka, ktorý nežije v premnožených stereotypoch a jednotvárne, ktorý chce byť "iný" a rozlíšiteľný v dave svojim vnímaním a vkusovým súdom. Hlavnou myšlienkou je vytvoriť funkčný, estetický a variabilný batoh, ktorý slúži ľuďom (napr. pri vzdelávaní, pri práci, pri nakupovaní, pri cestovaní, vo voľnom čase a pod.). Batoh sa skladá z troch hlavných samonosných modulov, ktoré sú plne variabilné a prispôsobiteľné tak, aby spĺňali účel a vyhoveli požiadavkám danej osoby. Rýchly prístup k veciam, prehľadnosť, bezpečnosť, pevnosť a zrozumiteľnosť tvarov, využiteľnosť, vnútorné delenia, uzavretosť a krytie, správne zvolená veľkosť a variabilita batožiny, presne určený rozmer a rozloženie váhy batoha tak, aby spĺňal kritéria ergonómie.
Key words:
variabilita, funkčnosť, batoh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited