Dec 9, 2019   10:45 p.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The design, the energetic and economic evaluation of the heat pump system soil-water for a heating in a family house
Written by (author): Ing. Ján Ševec
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Václav Havelský, CSc.
Opponent:doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla pôda-voda pre vykurovanie v rodinnom dome
Summary:Cieľom záverečnej práce je navrhnúť systém tepelného čerpadla na vykurovanie v rodinnom dome, ktoré odoberá nízkopotenciálnu energiu zo zeme pomocou plošných kolektorov. Úvodné kapitoly popisujú princíp činnosti tepelného čerpadla, jeho hlavné konštrukčné prvky, pracovné látky s ktorými zariadenie pracuje a základné zdroje tepla, z ktorých je moţné odoberať nízkopotenciálnu energiu. Stredná časť práce je venovaná návrhu konkrétneho tepelného čerpadla pre pokrytie energetických potrieb novostavby v meste Tvrdošín. Pre návrh zariadenia bolo potrebné vypočítať tepelné straty objektu. Na základe ich hodnoty sa výpočtom určila plocha primárneho okruhu. Záverečná časť je zameraná na komplexné energetické a ekonomické zhodnotenie systému tepelného čerpadla, v porovnaní s konvenčnou výrobou tepla plynovým kotlom.
Key words:energetická efektívnosť, ekonomická efektívnosť, pôda-voda, tepelné čerpadlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited