Feb 28, 2020   7:55 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A Furniture Object for Dwelling Interior
Written by (author): Mgr. art. Lenka Czéreová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Opponent:doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nábytkový objekt pre bytový interiér
Summary:Témou mojej diplomovej práce je "Nábytkový objekt pre bytový interiér". Tento koncept som sa rozhodla riešiť nie celkom tradičným spôsobom. Inšpirovala som sa svetom ilúzie a ľudského vnímania. Hľadala som jej korene v minulosti. Postupne ju nachádzam vo svete umenia. Najskôr prostredníctvom historickej iluzionistickej maľby z čias baroka, kde nabrala novú perspektívu a ako sa cez typografiu, grafický dizajn a fotografiu dostala až do architektúry a dizajnu. S podporou vedeckých a fyzikálnych poznatkov sa budem sčasti zaoberať aj ilúziou vo fyzike, keďže nám poskytuje nový pohľad a predkladá pred nás nové otázky týkajúce sa vnímania reality. Zaujala ma najmä myšlienka Alberta Einsteina o tom, že "čas je ilúzia", pretože táto teória prináša odlišný, alternatívny pohľad na realitu. V tomto fascinujúcom svete sa snažím nájsť svoju inšpiráciu a cestu k vytvoreniu dizajnu interiérového prvku, ktorý v sebe bude niesť myšlienku a využívať silu ilúzie, no v neposlednom rade bude spĺňať svoju funkciu.
Key words:nábytkový objekt,, ilúzia, knižnica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited