Oct 26, 2020   4:54 p.m. Demeter
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
APPLICATION OF FMEA METHOD IN CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o.
Written by (author):
Ing. Ondrej Kalus
Department:
Thesis supervisor: Ing. Pavol Vrablic, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
APLIKÁCIA METÓDY FMEA V SPOLOČNOSTI CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o.
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je v teoretickej časti popis základných princípov a teoretických poznatkov metódy FMEA a spôsob tvorby FMEA dokumentácie. V praktickej časti je stručne predstavená spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o, popísaný proces výroby plášťov a podrobnejšie popísaná výroba výstužných materiálov- pogumovaných textilných a oceľových kordov, ktoré sú súčasťou autoplášťa. Práca obsahuje tiež analýzu a hodnotenie rizika metódou FMEA pri procese pogumovania oceľového a textilného kordu, ktorej výstupom je vypracovaná P-FMEA pre pogumovanie.
Key words:
FMEA , chyba, výskyt, autoplášť, kord

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited