Jul 3, 2020   0:46 a.m. Miloslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Šafárikovo námestie - public space reconstruction
Written by (author):
Ing. arch. Matúš Antolík
Department:
Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Šafárikovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
Summary:
Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnúť rekonštrukciu Šafárikovho námestia v Bratislave, s upriamením sa na riešenie verejného priestoru. Nosnou myšlienkou preto bolo vytvoriť na námestí zázemie pre prebudenie mestskosti a vytvorenie príjemnej urbanity s rospoznateľnou identitou a charakterom v meste. Pri návrhu revitalizácie som vychádzal z daností a potenciálov, ktorými Šafárikovo námestie disponuje, a so zreteľom na historický význam priestoru. Poloha na pomedzí historického jadra a prvorepublikovej výstavby s výrazným dopravným charakterom kríženia významných ulíc som sa snažil povzniesť do významu križovatky ako mestského pojítka. Prostriedkom k tomuto cieľu je posilnenie tých foriem dopravy, ktoré prispievajú k vytváraniu mestskosti v potrebách 21. storočia a nadviazanie na desaťročiami zaužívaný významný prestupný bod mestskej hromadnej dopravy. V súvislosti s výstavbou električkovej trate do Petržalky ešte o to významnejší. Návrh reprezentuje tiež hľadanie možnosti spájania charakterom podobných častí, resp. jeho rozčlenenie za účelom vytvorenie vhodnej mierky a uzavretosti priestoru. Formou pre tieto cieľe sa ukázala ako najvhodnejšia nová hladina jednotného povrchu, ktorý sa prelieva aj cez (dnes) frekventovanú ulicu Dostojovského rad na južnú časť smerom k nábrežiu. Naznačuje tak prienik centra mesta k nábrežiu Dunaja a kladie si za cieľ prepájať dianie na námestí s promenádou pri rieke. Spomínanú frekventovanú ulicu redukujem na minimálnu šírku pruhov a v celomestskom dopravnom systéme navrhujem tranzitný odklon na efektívne fungujúci petržalský obchvat.
Key words:
verejný priestor, námestie, revitalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited