Apr 7, 2020   4:38 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Energy Recovery of Waste Material
Written by (author): Bc. Mohammad Y.Y.Y. Alsaad
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Energetické zhodnocovanie odpadov
Summary:V tejto práci je študované energetické zhodnocovanie odpadov. Odpadové teplo je teplo, ktoré sa vytvára v procese spaľovania paliva alebo chemickej reakcie a je potom "vrátené" do životného prostredia, hoci je ho ešte stále možné znovu použiť pre niektoré užitočné a ekonomické účely. Energetické zhodnocovanie odpadov opisuje proces, v ktorom je energia (vo forme tepla) znovuzískavaná zo spaľovania odpadu a použitá na vyrábanie elektriny, ktorá je vracaná späť do národnej siete, alebo poskytuje aj elektrinu a aj teplo (kombinovaná výroba aj tepla aj elektriny) do okolitých obcí, alebo na iné použitie. V tomto projekte sú študované praktické prípady. Odpadová elektráreň vyrába postačujúce množstvo elektriny z odpadu. Je vysoko efektívna a dostala ocenenie "zelená", čo znamená minimálny dopad na životné prostredie. Premena odpadu na energiu je dôležitý komponent stratégií odpadového manažmentu, spaľovanie odpadu znižuje tlak na skládky a likvidáciu odpadu, ktorý nemôže byť recyklovaný.
Key words:prípadové štúdie, odpad, energia, obnova

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited