28. 1. 2020  21:50 Alfonz
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh opatrení na zdokonalenie skladového hospodárstva v podniku BOHUŠ s. r. o., Závadka nad Hronom
Autor: Ing. Martina Tokárová
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Ivana Ščasnovičová
Oponent:doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení na zdokonalenie skladového hospodárstva v podniku BOHUŠ s. r. o., Závadka nad Hronom
Abstrakt:Bakalárska práca, je orientovaná na popis, rozanalyzovanie a zefektívnenie skladového hospodárstva, s následným návrhom na zlepšenie skladového hospodárstva v spoločnosti BOHUŠ, s. r. o.. Prvá časť práce je zameraná na teoretický vstup do problematiky. Vysvetlenie základných pojmov, význam skladovania, druhy skladovania a skladovej techniky, funkcie a metódy riadenia skladového hospodárstva. V druhá časť, spracováva získané poznatky z teoretickej časti, a kombinuje ju s informáciami získanými zo spoločnosti. Rozpracúva konkrétnejšie skladové hospodárstvo v danom podniku. Úlohou tretej časti je navrhnúť opatrenia pre zefektívnenie skladového hospodárstva a zminimalizovať náklady spoločnosti na skladové hospodárstvo. Štvrtá časť je zameraná na zhodnotenie daných návrhov pre zdokonaľovanie skladového hospodárstva v spoločnosti a záver obsahuje komplexné zhodnotenie bakalárskej práce.
Klíčová slova:zásoba, produkt, sklad, skladové hospodárstvo, materiál

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně