Feb 22, 2020   5:12 p.m. Etela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Vibrodiagnostics as a tool for improving the safety and quality of production processes
Written by (author): Ing. Patrik Vávrovič
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Pavol Čekan, PhD.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vibrodiagnostika ako nástroj pre zlepšenie bezpečnosti a kvality výrobných procesov
Summary:VÁVROVIČ, Patrik: Vibrodiagnostika ako nástroj pre zlepšenie bezpečnosti a kvality výrobných procesov. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality. Vedúci práce: Ing. Pavol Čekan, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Trnava: MTF STU, 2014. 41 s. Práca je obsahovo zameraná na charakteristiku diagnostiky, konkrétne vibrodiagnostiky ako takej. Opisuje vibrácie z fyzikálneho hľadiska, rozdelenie vibrácií a charakterizuje mechanické kmitanie. Zároveň predkladá využitie technickej diagnostiky -- vibrodiagnostiky v strojárskom priemysle. Zaoberá sa spôsobmi a metódami, ktoré sú využívané vo vibrodiagnostických procesoch. Poukazuje na dôležitosť údržby strojných zariadení pomocou vibrodiagnostiky.
Key words:vibrodiagnostika, vibrácie, valivé ložisko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited