Dec 13, 2019   1:16 a.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures improving the system of remuneration in VUJE, a.s.
Written by (author): Ing. Mária Šulcová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov v podniku VUJE, a.s.
Summary:Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov v podniku VUJE, a.s. Teoretická časť zahŕňa popísanie odmeňovania zamestnancov ako súčasť riadenia ľudských zdrojov. V teoretickej časti ďalej popisujem aj motiváciu ako podstatnú súčasť pri odmeňovaní zamestnancov. V praktickej časti je analyzovaný systém odmeňovania v podniku VUJE, a.s. Pre dôkladné preskúmanie situácie odmeňovania v podniku som sa rozhodla pre štruktúrované rozhovory. Na záver som vypracovala môj návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania v podniku VUJE, a.s.
Key words:riadenie ľudských zdrojov, motivácia, odmeňovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited