Dec 8, 2019   10:59 a.m. Marína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Lighting of electro-energetic facilities
Written by (author): Ing. Michal Bendel
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Lipnický, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Osvetlenie elektroenergetických prevádzok
Summary:Tento bakalársky projekt poukazuje na požiadavky osvetlenia v elektroenergetických prevádzkach z hľadiska príslušných noriem. V prvej časti sú uvedené požiadavky na osvetlenie pre vybrané priestory z hľadiska osvetlenosti, rozloženia jasu, oslnenia či farebného podania. Ďalšia časť popisuje metodiku merania na určenie osvetlenosti a priebeh meraní vo vybraných priestoroch s príslušným zhodnotením. Merania prebehli v elektroenergetických dozorniach Senica a Sučany. Pre meranie osvetlenosti sme použili luxmeter BEHA -- UNITEST 93421 a jasomer LS-100. Posledná časť práce je venovaná projektu osvetlenia pre halu na skladovanie paliva bioplynovej elektrárne Budča. Tento projekt sa skladá z troch návrhov osvetlení, s použitím rôznych svietidiel od rôznych výrobcov, s odlišnými typmi svetelných zdrojov. Tieto návrhy sme vypracovávali v simulačnom programe DIALux 4.12 a každý návrh obsahuje výstupnú projektovú dokumentáciu z tohto programu s kusovníkom použitých svietidiel, plánom údržby miestnosti a svietidiel a meraním osvetlenosti v spomenutej hale. Záver práce ekonomicky zhodnocuje jednotlivé návrhy osvetlenia z hľadiska spotreby elektrickej energie či odhadovaných nákladov na montáž a prevádzku jednotlivých osvetľovacích sústav.
Key words:osvetlenosť, návrh osvetlenia, norma

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited