28. 1. 2020  20:16 Alfonz
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:LED na osvetľovanie
Autor: Ing. Tomáš Krúžek
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
Oponent:Ing. Lukáš Grinaj
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:LED na osvetľovanie
Abstrakt:Bakalárska práca pojednáva o základných princípoch LED. Bližšie rozoberá základné svetelnotechnické parametre ako sú merný výkon, tepelné riadenie, náhradná teplota chromatickosti a iné. V práci sú použité aktuálne portfóliá od popredných výrobcov LED. Práca stručne popisuje aplikácie, najnovšie trendy a technológie LED. Hlavným bodom práce bolo zmerať svetelnotechnické a eletrické parametre LED. Nasledujúca časť bakalárskej práce je venovaná zhodnoteniu nameraných výsledkov a porovnaniu s konvenčnými osvetľovacími zariadeniami, ktorých parametre boli taktiež zmerané.
Klíčová slova:parametre, LED, meranie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně