Jan 23, 2020   8:32 a.m. Miloš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Measurement of traffic parameters using Wireshark
Written by (author): Ing. Martin Tkáčik
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Opponent:doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie parametrov prevádzky pomocou programu Wireshark
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou sieťovej prevádzky programom Wireshark nainštalovaným pod rôznymi operačnými systémami. V teoretickej časti popisuje samotný program Wireshark, problematiku zachytávania prevádzky a princíp fungovania OS Linux pracujúceho v reálnom čase. Ďalej je v práci opísaný princíp simulácie sieťovej prevádzky programom IxChairot, úprava jadra OS Linux na prácu v reálnom čase a inštalácia programu Wireshark na niekoľko rôznych operačných systémov. Experimentálna časť je postavená na meraní parametrov vygenerovanej prevádzky a jej zachytávanie pomocou Wiresharku. Práca analyzuje rozdiely správania sa programu inštalovaného na rôznych operačných systémoch pri rôznej prevádzke
Key words:Wireshark, prevádzka, kernel, IxChairot

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited