19. 9. 2020  20:06 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Vplyv prevodového ústrojenstva stavebného stroja a možnosti zvýšenia jeho únosnosti so zameraním na zníženie ekologického zaťaženia pôdy.
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Oponent 1:
Oponent 2:doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv prevodového ústrojenstva stavebného stroja a možnosti zvýšenia jeho únosnosti so zameraním na zníženie ekologického zaťaženia pôdy.
Abstrakt:
Dizertačná práca sa zaoberá hodnotením prevodového ústrojenstva stavebných strojov z hľadiska ich vplyvu na ekologické zaťaženie pôdy a možnosťou zníženia týchto ekologických rizík. Práca sa skladá z teoretickej a experimentálnej časti. Teoretická časť sa zaoberá hodnotením prevodového ústrojenstva pracovných strojov z hľadiska ich možného vplyvu na ekologické zaťaženie pôdy. Popisuje možnosti zvýšenia ich únosnosti. Zaoberá sa tiež problematikou laserového kalenia a depozíciou tvrdých tenkých povlakov v ozubení ako jednou z možností zvýšiť ich únosnosť. Hlavným cieľom dizertačnej práce je posúdiť možnosť aplikácie vybraného povlaku TiCN-MP+MOVIC deponovaného v konvexno-konkávnom ozubení, pracujúcom v interakcii s dvoma druhmi ekologických mazív ako prostriedku na zvýšenie ich únosnosti. Experimentálne, na základe zadieracích testov FZG určiť ich možnosti z hľadiska aplikácie v ozubených prevodoch a porovnať získané výsledky s doteraz publikovanými prácami. Skúšky sú realizované na zariadení s uzavretým tokom výkonu.
Klíčová slova:FZG test, zadieranie, K-K ozubenie, povlak

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně