18. 9. 2020  19:12 Eugénia
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Vplyv prevodového ústrojenstva stavebného stroja a možnosti zvýšenia jeho únosnosti so zameraním na zníženie ekologického zaťaženia pôdy.
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Oponent 1:
prof. Ing. Juraj Rusnák, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Marián Kučera, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv prevodového ústrojenstva stavebného stroja a možnosti zvýšenia jeho únosnosti so zameraním na zníženie ekologického zaťaženia pôdy.
Abstrakt:
Dizertačná práca sa zaoberá hodnotením prevodového ústrojenstva stavebných strojov z hľadiska ich vplyvu na ekologické zaťaženie pôdy a možnosťou zníženia týchto ekologických rizík. Práca sa skladá z teoretickej a experimentálnej časti. Teoretická časť sa zaoberá hodnotením prevodového ústrojenstva pracovných strojov z hľadiska ich možného vplyvu na ekologické zaťaženie pôdy. Popisuje možnosti zvýšenia ich únosnosti. Zaoberá sa tiež problematikou laserového kalenia a depozíciou tvrdých tenkých povlakov v ozubení ako jednou z možností zvýšiť ich únosnosť. Hlavným cieľom dizertačnej práce je posúdiť možnosť aplikácie vybraného povlaku TiCN-MP+MOVIC deponovaného v konvexno-konkávnom ozubení, pracujúcom v interakcii s dvoma druhmi ekologických mazív ako prostriedku na zvýšenie ich únosnosti. Experimentálne, na základe zadieracích testov FZG určiť ich možnosti z hľadiska aplikácie v ozubených prevodoch a porovnať získané výsledky s doteraz publikovanými prácami. Skúšky sú realizované na zariadení s uzavretým tokom výkonu.
Kľúčové slová:
FZG test, zadieranie, K-K ozubenie, povlak

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene