Jun 2, 2020   1:01 a.m. Xénia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Provisioning of QoS for multimedia streams
Written by (author):
Department:
Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Stanislav Klučik, PhD.
Opponent:
Ing. Martin Lackovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zabezpečenie kvality služby multimediálnych tokov
Summary:
Diplomová práca Zabezpečenie kvality služby multimediálnych tokov rieši problematiku kvality služby -- QoS v rámci IP sietí. Práca analyzuje spôsoby zabezpečenia QoS, vo svojom obsahu sa zameriava hlavne na metódy z kategórie DiffServ. Analyzované sú v nej klasifikácia, označovanie a metódy radenia paketov. Analyzované sú aj požiadavky VoIP (G.711) a IPTV prevádzky na šírku prenosového pásma. V rámci praktickej experimentálnej časti rozoberá konfiguráciu aplikácie DiffServ metód na smerovačoch, analyzuje a vyhodnocuje merania oneskorenia, kolísania oneskorenia, stratovosti paketov a TCP priepustnosti v experimentálnej sieti pre metódy radenia paketov FIFO, PQ, CQ, WFQ, CBWFQ, LLQ. V rámci analýzy a vyhodnotenia meraní je pozorovaný vplyv použitia CBR a VBR IPTV prevádzky na parametre QoS.
Key words:
QoS, VoIP, IPTV, CBR, VBR, DiffServ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited