Feb 19, 2020   10:44 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:BISLA - extension of dormitory, hostel and multifunctional hall
Written by (author): Ing. arch. Michala Lietavová
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Lukáš Kordík
Opponent:Ing. arch. Oliver Sadovský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:BISLA - doplnenie o hostel, internat a viacučelovú sálu
Summary:Témou zadania mojej diplomovej práce je navrhnutie multifunkčného objektu na rohu ulíc Dunajská a Lazaretská v centre zóny Dunajská v Bratislave. Pozemok prislúcha vysokej škole BISLA, na ktorú novonavrhovaný objekt nadväzuje funkčne ale aj prevádzkovo. Zámerom bolo vytvoriť podmienky pre budúce rozšírenie školy o magisterský stupeň, no hlavne vytvoriť centromestský živý kampus. Vzhľadom na to, že pozemok sa tiahne po Lazaretskej ulici takmer 80 metrov a zasahuje tak do veľkej časti ulice, bolo potrebné navrhnúť funkcie a vytvoriť parter, ktorý by tak opustenej ulici dodal život a využil jej potenciál. Hlavný faktor ktorý ovplynil môj návrh je súčasný stav pozemku. Ten je z veľkej časti využívaný na parkovanie a jeho druhá polovica je naopak pokrytá zeleňou a je využívaná študentami školy. Mojim zámerom preto bolo pozdvihnúť zeleň na vyššiu úroveň a potlačiť zastúpenie áut. Chcela som vytvoriť čo najviac exteriérových, ale aj interiérových priestorov pre stretávanie nie len študentov, ale aj verejnosti a podporiť tak komunitný charakter zóny Dunajská. Návrh pozostáva z dvoch hmôt, jednou dominantnou na Lazaretskej ulici a druhým menším solitérom vo dvore školy BISLA. Pôvodný objekt nachádzajúci sa v tomto dvore bol nedostačujúci pre potreby školy, preto bol nahradený novým, ktorý zastáva funkciu multifunkčnej sály a učební. Samotná hmota hlavného navrhovaného objektu je jednoduchá a jej charakteristickým znakom su viaceré vykusnutia a zálivy v parteri. Tento koncept vychádza z pôvodného charakteru ulíc v zóne, ktoré boli tvorené členitými hmotami, vstupmi do dvorov a mnohými funkciami, ktoré ponúkali. Zálivy v parteri rozširujú ulicu, pozývajú do vnútorných prevádzok a podporujú diverzitu ulice. Výkusy sú reminiscenciou na dvory, ktoré kedysi v tejto časti mesta zohrávali veľkú úlohu, stávajú sa verejnými alebo aj súkromnými obývačkami. Štvorpodlažný objekt je dvoma komunikačnými jadrami rozdelený na tri celky, funkčne je delený horizotnálne ale aj vertikálne. Na dolných dvoch podlažiach sú sústredené verejné občianské funkcie a na zvyšných dvoch funkcie obytného, súkromného charakteru. Strešnú rovinu zaberá pobytová terasa, ale aj menšia záhrada, na ktorú nadväzuje bistro a škola varenia v parteri. Okrem iného sa v parteri nachádza kníhkupectvo s kaviarňou. Ulica Lazaretská je prepichom spojená s dvorom BISLY, kde sa nachádza druhý objekt s multifunkčnou sálou, ktorá môže slúžiť aj na mimoškolské aktivity. Na druhom podlaží sa nachádza knižnica a študovňa, ďalej prenajímateľný priestor pre office, ktorý pokračuje aj na tretie poschodie. Zvyšnú funkciu zastáva internát a hostel. Do jednotlivých prevádzok sa vstupuje cez komunikačné jadro, ktoré sa stáva zmiešavacím a prepojovacím priestorom pre jednotlivé funkcie. Veľmi dôležitú úlohu zastávajú výkusy, okná a galérie, ktoré ponúkajú priehľady a spájajú tak užívateľa s exteriérom a zároveň ďalšími vnútornými priestormi.
Key words:otvor, škola, zeleň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited