Feb 19, 2020   11:26 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Krasňany 2020
Written by (author): Ing. arch. Jana Rantová
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
Opponent:Ing. arch. Michal Zajíček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Krasňany 2020
Summary:Predmetom zadania diplomovej práce je riešenie revitalizácie objektov v obytnej zóne "staré" Krasňany, hľadanie prostriedkov oživenia územia, vyzdvihnutie pozitív, preskúmanie intenzity zástavby, doplnenie energeticky úsporných riešení. Pri riešení zadanej problematiky sa objavujú tri hladiny udržateľnosti v danej lokalite, a to: sociálna, ekologická a kultúrna hladina. Prísun mladých ľudí v šesťdesiatych rokoch rozprúdil život v obytnej zóne, ktorý postupne časom upadával ako starli bytové domy a chátrala parková zeleň. Hľadanie prostriedkov oživenia územia a revitalizácie objektov odhalilo významné problémy lokality. Nutnosť predĺženia električkovej trate do Rače spolu so štvorprúdovou dopravnonu komunikáciou, ktoré zabezpečujú pohodlnú dopravu do centra mesta, spôsobujú nadmerný hluk pre obyvateľov v tesnej blízkosti trate ale aj o dve ulice ďalej. Pôvodné byty minimálnych rozmerov síce vznikom nekontrolovaných nadstavieb a novostavieb zvýšili úroveň jednotlivých bytových domov no zapríčinili nedostatok parkovacích miest, ulice sú preplnené a parkuje sa na spevnených plochách medzi blokmi. V zmysle stratégie Európa 2020 sú pôvodné objekty vysoko nevyhovujúce, preto navrhujeme tepelnú sanáciu všetkých ešte nezrekonštruovaných budov a využitie solárnych ziskov pomocou solárnych kolektorov umiestnených na južných stranách šikmých striech, ktoré podľa výpočtov vyprodukujú 20 000 kw/h ročne čo pokryje približne polovicu nákladov na ohrev TÚV. Pri uvažovaní zberu dažďovej vody na jednu strechu spadne ročne dokopy 400 m3 sivej vody vhodnej na úžitkové spracovanie v domácnostiach. Návrhom novej administratívnej budovy s polyfunkčným parterom do daného prostredia spolu s reguláciou rekonštrukcií pôvodných bytových domov sa obytná zóna znova oživí.
Key words:udržateľnosť, revitalizácia, bytové domy, Krasňany

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited