Dec 10, 2019   8:11 a.m. Radúz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The study of reactions of foam polystyrol on the functioning of heat flow.
Written by (author): Ing. Igor Števík
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Harangozó, PhD.
Opponent:Ing. Peter Rantuch, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium reakcií penového polystyrénu na pôsobenie tepelného toku
Summary:Diplomová práca sa zaoberá štúdiom reakcií penového polystyrénu na pôsobenie tepelného toku. Pre experiment bol zvolený penový expandovaný polystyrén typu EPS F 70 t.j. fasádny polystyrén. Zdrojom tepelného toku bol elektrický radiačný panel o výkone 5 kW, 10 kW a 15 kW pri jednej vzdialenosti 50 mm. Počas merania sa sledovali časy do deštrukcie vzorky vplyvom sálavého tepla. Po úprave vzorky omietkou sa čas do deštrukcie zvýšil a tým sa potvrdil účinok tepelnej izolácie v prvej fáze požiaru. Diplomová práca popisuje postup experimentálneho merania a zhodnocuje získané výsledky na základe dostupných informácií.
Key words:penový polystyrén, tepelný tok, sálavé žiarenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited