Jan 23, 2020   8:33 p.m. Miloš
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Observation of transfer heat from radiating heating source to the lignocellulosic materials
Written by (author): Ing. Rastislav Bako
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sledovanie prestupu tepla zo sálavého tepelného zdroja na lignocelulózové materiály
Summary:Diplomová práca sa zaoberá štúdiom reakcií lignocelulózových materiálov na pôsobenie tepelného toku. Pre tento experiment bolo zvolených 6 rôznych druhov drevín. Experiment sa vykonával v kónickom kalorimetri za konštantného tepelného toku 15 kW/m2 a 25 kW/m2. Teoretická časť popisuje vlastnosti lignocelulózových materiálov a ich horenie. Praktická časť popisuje postup experimentálneho merania a zhodnocuje získané výsledky.
Key words:tepelný tok, horenie, lignocelulózové materiály

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited