Oct 22, 2020   2:46 p.m. Sergej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Design a water system for the city of Spišská Belá, Stážky and Krížova Ves
Written by (author):
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.
Opponent:
Ing. Monika Laczová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh vodovodnej siete pre obce Spišská Belá, Strážky a Krížova Ves
Summary:
Hlavnou úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť vodovodnú sieť pre mesto Spišská Belá, jej mestskej časti Strážky a obec Krížova Ves. Počet obyvateľov daného spotrebiska je 10 231. Dôvodom navrhovania novej vodovodnej siete sú nevhodne tlakové pomery vo vyššie uvedených miest, respektíve obcí. Nevhodné tlakové pomery vznikli kvôli umiestneniu vodojemu a spotrebiska. Toto územie je veľmi kopcovité, výškový rozdiel medzi vodojemom a najnižším bodom územia je 79,10 m. Dôsledkom toho je navrhovanie vodovodnej siete náročnejšie, lebo musíme navrhnúť a umiestniť redukčné šachty, ktoré nám rozdeľujú územie na 2 tlakové pásma. Typ vodovodnej siete je okruhová, výhodou je zlepšená prevádzka vody pri poruchách. Vodným zdrojom sú Šumivý prameň s výdatnosťou 106,00 liter.sekunda-1 a vrt BTH-1 s výdatnosťou 94,20 liter. sekunda-1.
Key words:
Spišská Belá, voda, vodovodná sieť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited