17. 2. 2020  14:48 Miloslava
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Štúdium UV degradácie metylénovej modrej vo fotoreaktore
Autor: Ing. Erik Bátora
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Oponent:Ing. Blanka Galbičková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium UV degradácie metylénovej modrej vo fotoreaktore
Abstrakt:BÁTORA, Erik: Štúdium UV degradácie metylénovej modrej vo fotoreaktore. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality. Školiteľ: Prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., -- Trnava : MTF STU, 2014, 55 Cieľ diplomovej práce je zhodnotenie degradácie metylénovej modrej pomocou progresívnych metód. Vybraný polutant -- metylénová modrá -- bol degradovaný pomocou progresívnej metódy -- fotochemická UV degradácia, pričom bol skúmaný vplyv intenzity UV žiarenia. Pre urýchlenie sme použili katalyzátory, červený kal a lúženec. Tieto látky sú odpady z výroby kovov.
Klíčová slova:UV degradácia, metylénová modrá, červený kal, lúženec

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně