19. 1. 2020  2:42 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Monitorovanie kvality podzemných vôd vo vybranej oblasti
Autor: Ing. Maroš Perlák
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Oponent:RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Monitorovanie kvality podzemných vôd vo vybranej oblasti
Abstrakt:Cieľom práce je naštudovanie problematiky monitoringu kvality podzemných vôd a využitie získaných poznatkov k analýze vybraných vzoriek podzemnej vody. V praktickej časti sú uvedené výsledky z monitorovania kvality podzemných vôd zo studní, ktoré boli získané po chemickej analýze odoberaných vzoriek v období od novembra 2013 do apríla 2014 a na záver sú tieto výsledky zhodnotené a navrhnuté opatrenia na nápravu
Klíčová slova:Kvalitatívne ukazovatele vody, Podzemná voda, Metódy stanovenia kvalitatívnych ukazovateľov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně