25. 1. 2020  19:00 Gejza
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Monitorovanie kvality podzemných vôd vo vybranej oblasti
Autor: Ing. Maroš Perlák
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Oponent:RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Monitorovanie kvality podzemných vôd vo vybranej oblasti
Abstrakt:Cieľom práce je naštudovanie problematiky monitoringu kvality podzemných vôd a využitie získaných poznatkov k analýze vybraných vzoriek podzemnej vody. V praktickej časti sú uvedené výsledky z monitorovania kvality podzemných vôd zo studní, ktoré boli získané po chemickej analýze odoberaných vzoriek v období od novembra 2013 do apríla 2014 a na záver sú tieto výsledky zhodnotené a navrhnuté opatrenia na nápravu
Kľúčové slová:Kvalitatívne ukazovatele vody, Podzemná voda, Metódy stanovenia kvalitatívnych ukazovateľov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene