25. 5. 2020  9:47 Urban
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v podmienkach spoločnosti Matador Industries, a.s.
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Jana Samáková, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:System design improvement of corporate culture in terms of Matador Industries , a. s.
Abstrakt:
DUŽEKOVÁ , Martina , Bc .: System design improvement of corporate culture in terms of Matador Industries , a. s. [ Master thesis ] - Slovak Technical University in Bratislava . Materials Science and Technology in Trnava ; Department of Industrial Engineering and Management - Adviser: - Ing . Jana Samáková , Phd . , Trnava: STU MTF , 2014. The aim of the thesis was to use the available literature to obtain theoretical background for the analysis of corporate culture in the company Matador Industires , a. s . Corporate culture was analyzed through analysis of documents, interviews and sent a questionnaire . The purpose of the questionnaire survey was to determine the perception of the individual analyzed the corporate culture of the company employees themselves . Based on the results of the analysis were determined starting points in specific areas of corporate culture . The identified deficiencies , respectively problems have been proposed corrective measures to improve corporate culture and the company itself . Award of the thesis was fulfilled, since the introduction of the proposed action will benefit the company in the coming years of operation .
Klíčová slova:
corporate culture, values, areas of corporate culture, employees

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně