Jul 15, 2020   10:44 a.m. Henrich
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Effect of shape and dimensions of the jaw manipulator on stress-strain state of components
Written by (author): Ing. Martin Nádaský
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Štefan Hajdu, PhD.
Opponent:Ing. Eva Babalová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv tvaru a rozmerov čeľustí manipulátora na napäťovo-deformačný stav súčiastok
Summary:Témou diplomovej práce je určenie vplyvu tvarov a rozmerov čeľustí manipulátora na napäťovo-deformačný stav súčiastok. Cieľom práce je navrhnúť konštrukciu čeľustí aj s ich rozmermi a zistiť vzťah medzi nimi a súčiastkou. V práci sú popísané možnosti dnešného využívania počítačovej podpory v inžinierstve. Sú tu spomenuté mnohé využívané systémy, ktoré napomáhajú vo výrobe. Systémy sa pri modernom a pokrokovom technickom vybavení dnes často používajú. Taktiež sú tu uvedené zariadenia na manipuláciu s členením upriameným na koncovú časť -- efektor. Jeho konštrukčné návrhy ovplyvňujú priebeh získavania výsledkov. Spracovanie prebieha v jednom z týchto softvérových programov pre realizáciu simulácii, kde sa využíva metóda konečných prvkov. Výsledky a význam práce spočíva v dosiahnutí experimentálnych analýz a ich výsledkov pre potvrdenie správnosti konštrukčných variant. V oblasti výroby alebo montáže v praxi sa s čoraz väčšou efektivitou využívajú manipulačných zariadenia a môžu byť inovatívnym zlepšením.
Key words:
automatizácia, manipulátor, Catia, metóda konečných prvkov, efektor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited