7. 8. 2020  23:31 Štefánia
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Návrh zlepšenia výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na Slovensku
Autor: Ing. Marek Klokner
Pracoviště:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce:
Ing. Martina Jakábová, PhD.
Oponent:
Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Návrh zlepšenia výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na Slovensku
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je návrh zlepšenia výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na Slovensku. Diplomová práca pozostáva z teoretickej, analytickej a praktickej časti. Teoretická časť diplomovej práce sa zameriava na pochopenie podstaty výkonnosti projektového manažéra, na stanovenie jeho zodpovedností, právomocí a kompetencií, problematiky hodnotenia výkonnosti a stanovovania kľúčových ukazovateľov výkonnosti projektových manažérov. Analytická časť diplomovej práce je zameraná na analýzu súčasného stavu výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na Slovensku. Na základe poznatkov z teoretickej časti práce a na základe realizovaného dotazníkového prieskumu v analytickej časti práce sú nastolené východiská pre návrh zlepšovania výkonnosti projektových manažérov v priemyselných podnikoch na Slovensku. Záver diplomovej práce dopĺňa zoznam bibliografických odkazov. Súčasťou diplomovej práce sú aj prílohy, ktoré tvoria jej samostatnú časť.
Klíčová slova:
zlepšovanie, projektový manažment, hodnotenie výkonnosti, projektový manažér

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně