Oct 23, 2020   8:26 a.m. Alojza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Investigate the effect of electrolyte concentration on the level of gloss with plasma polishing castings in the electrolyte
Written by (author):
Department:
Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Roland Šuba, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Skúmanie vplyvu koncentrácie elektrolytu na úroveň lesku pri plazmovom leštení odliatkov v elektrolyte
Summary:
Téma diplomovej práca sa týka povrchovej úpravy odliatkov z nehrdzavejúcich ocelí určených pre potravinársky, zdravotnícky a farmaceutický priemysel. V týchto prípadoch je nutné povrch odliatkov vždy leštiť. Na tento účel sa v priemyselnej praxi bežne využíva elektrochemický spôsob leštenia. V súčasnosti existuje k tejto tradičnej metóde ekologicky a hygienicky výhodnejšia alternatíva, technológia plazmového leštenia v elektrolyte. Cieľom diplomovej práce je experimentálne zistiť vplyv koncentrácie elektrolytu na výslednú úroveň lesku lešteného povrchu.
Key words:
leštenie, plazma, elektrolyt, lesk

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited