Mar 31, 2020   11:31 a.m. Benjamín
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Multi-Comfort House Brest
Written by (author): Ing. Anna Škodak
Department: Department of Architecture (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Sivoň, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Multi-Comfort House Brest
Summary:Predmetom bakalárskej práce je architektonická štúdia polyfunkčného bytového domu, pod názvom Multi-Comfort House Brest situovaného v štáte Bielorusko v meste Brest. Táto práca je tiež vypracovaná v zmysle zadania medzinárodnej súťaže ISOVER 2016, kt. rieši energeticky efektívne rezidenčné moduly. Bytový komplex má šesť nadzemných podlaží, na prvom nadzemnom podlaží sú prevažne garážové priestory, na druhom nazdzemnom podlaží je polyfunkčná časť a na treťom až šiestom nadzemnom podlaží sú bytové jednotky. Mojou úlohou bolo navrhnúť projekt tak, aby poskytoval moderný spôsob bývania v meste a zapadal svojou koncepciou a arditektonickým riešením do okolitej zástavby. Preto som sa v mojej práci venovala architektonickej štúdií a návrhu budovy, s dôrazom na energetickú nenáročnosť, a taktiež návrhu bytových jednotiek s dôrazom na funkčnú dispozíciu. Cieľom tohto nového projektu je tiež ponúknuť klientom v meste Brest byty a prenajímateľné priestory v najvyššej kvalite. V meste Brest a v jeho okolí reprezentuje tento projekt jedinečnú voľbu pri kúpe bytu v novostavbe, poskytuje dostatočný počet parkovacích miest, prevádzok obchodov a služieb, ktoré dopĺňajú príjemné bývanie v tejto lokalite.
Key words:bytový dom, polyfunkcia, Brest

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited