Oct 31, 2020   3:30 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The Asymmetry in Electrical Networks
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Miroslav Jalec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nesymetria v elektrických sieťach
Summary:
V diplomovej práci rozoberám výpočet elektrických parametrov vonkajších vedení, riešenie vedenia pomocou metódy postupných intervalov a informácie o programoch MatlabSimulink a EMTP-ATP (Electro-Magnetic Transient Program - Alternative Transient Program). Ďalej sú namodelované stožiare na hladine napätia 22 kV a 400kV, na ktorých pomocou simulácií je ukázaná nesymetria veličín. Nesymetria je vyhodnotená na základe pomerných hodnôt nevystriedaného vedenia k vystriedanému vedeniu. Nakoniec sú porovnané parametre vedení a výsledky zo simulácií získané z programov MatlabSimulink a EMTP-ATP.
Key words:
vedenie, MatlabSimulink , EMTP-ATP, nesymetria

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited