May 30, 2020   1:36 a.m. Ferdinand
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Information and Communications Technologies in Teacher’s
Written by (author):
Bc. Zdeněk Hovanjec
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa
Summary:Súhrn Bibliografická identifikácia: Hovanjec Zdeněk Informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa Bakalárska práca Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. Bakalársky stupeň Trnava 2010 Kľučové slová: Moderné vyučovacie metódy, IKT, Informačno-komunikačné technológie, IAV, interaktívne vyučovanie, vyučovanie. Súčasný rýchly rozvoj vedy a techniky so sebou prináša potrebu zmeniť prístup k vzdelávaniu. Počítače ako také, ponúkajú široké možnosti ich využitia vo vzdelávaní, nielen pri vyučovaní exaktných predmetov ako matematika, fyzika a chémia, ale aj predmetov humanitných. Tabuľa, krieda, zošit, pero, učebnica - to sú i dodnes najrozšírenejšie pomôcky používané pri výučbe. Moderná doba so sebou prináša nové trendy, nové názory, ale ja nové vynálezy a technológie. Môžu tieto technológie zmeniť výučbu ? Je možné ich využívať vo väčšej miere aj napríklad pri vyučovaní ? Je možné spojiť klasickú tabuľu a moderné IKT prostriedky ? Je klasická tabuľa v triede nenahraditeľná ? Ak áno, čo je potrebné vedieť o ich používaní, v ktorej fáze vyučovacieho procesu ich použiť a ako? Toto boli asi základné otázky, na ktoré som hľadal odpoveď pri písaní tejto práce. Použitiu moderných informačných technológií vo vyučovaní jednotlivých predmetov, sa venuje u nás pozornosť najmä v projekte Infovek, ktorý má na svojich stránkach námety a nápady použitia IKT priamo vo vyučovaní i pre rôzne mimo vyučovacie aktivity.
Key words:
Moderné vyučovacie metódy, Informačno-komunikačné technológie, interaktívne vyučovanie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited