Apr 4, 2020   2:44 p.m. Izidor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Creation of website using the content management system Joomla!
Written by (author): Ing. Erik Kučera, PhD.
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Opponent:Ing. Leo Mrafko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba web stránky v redakčnom systéme Joomla!
Summary:Slovenská spoločnosť pre kybernetiku a informatiku je spoločnosť podporujúca kybernetizáciu a informatizáciu procesov v priemysle a v službách. Spoločnosť takéhoto typu potrebuje svoju web stránku. Starostlivá analýza pôvodnej stránky odhalila nedostatky, ktoré boli odstránené novou web stránkou s rôznymi pokrokovými vymoženosťami. Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom jej tvorby a následnou demonštráciou jej možností, ako z užívateľského, tak aj administrátorského hľadiska.
Key words:joomla, web stránka, sski

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited