Oct 24, 2019   2:32 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal to improvement of warehousing in Schurter ( SK ) s.r.o.
Written by (author): Ing. Lukáš Solčanský
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Lukáš Jurík, PhD.
Opponent:Ing. Natália Horňáková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zefektívnenia skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.
Summary:SOLČANSKÝ, Lukáš Bc.: Návrh zefektívnenia skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. - Školiteľ: Ing. Lukáš Jurík, PhD. – Trnava: MTF STU, 2019., 83 s. Cieľom diplomovej práce je navrhnúť zefektívnenie skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o. na základe analýzy teórie skladového hospodárstva a analýzy súčasného stavu skladového hospodárstva v spomínanom podniku. Obsahom diplomovej práce sú štyri hlavné kapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými poznatkami z oblasti podnikovej logistiky, logistiky skladu, skladového hospodárstva a zásob. Druhá kapitola sa zaoberá analýzou skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.. Tretia kapitola obsahuje naše návrhy na zefektívnenie skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.. Posledná štvrtá kapitola sa zaoberá zhodnotením návrhov.
Key words:plytvanie, efektívnosť, podniková logistika, skladové hospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited