30. 5. 2020  2:12 Ferdinand
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky
Autor:
Pracoviště:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce:
Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Oponent:Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť udržateľný systém stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky. Zároveň tento návrh budeme koncipovať tak, aby bol finančne výhodný pre priemyselné podnik a atraktívny pre zamestnancov. Diplomová práca nie je spracovaná v konkrétnom podniku, ale rieši problematiku stabilizácie zamestnancov vo vybraných priemyselných podnikoch. Cez uvedené príklady dáva obraz o nákladoch, ktoré musia priemyselné podniky vynaložiť na to, aby mali dostatočný počet zamestnancov pre všetky kategórie pracovných pozícií v podniku. Návrhy sú aplikovateľné nielen na vybrané priemyselné podniky, ale na všetky stredne veľké až veľké výrobné podniky na celom území SR. Podkladom pre analýzu boli dotazníky zaslané vybraným priemyselným podnikom, prehľad platov na pracovných pozíciách v týchto priemyselných podnikoch a štatistické údaje Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v oblasti nezamestnanosti.
Klíčová slova:
odmeňovanie, stabilizácia, ľudské zdroje, fluktuácia, motivácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně