Feb 17, 2020   10:02 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Possibilities of Wastewater Post-treatment with Application of Sorption Processes
Written by (author): Ing. Monika Kováčová
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Opponent:doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd. Jej teoretická časť bližšie popisuje danú problematiku a následne navrhuje sorpčné metódy, ktoré sú vhodné pre odstraňovanie mikropolutantov z odpadových vôd. Cieľom experimentálnej časti je zistiť ako vplýva zmena pH na účinnosť adsorpcie mikropolutantov na adsorbent. Ako vhodné a dostupné adsorbenty sa použili prírodné zeolity rôznych frakcií a aktívne uhlie (granulované, práškové). Testovala sa aj sorpčná kapacita dvoch druhov adsorbentov.
Key words:mikropolutanty, farmaceutické výrobky, účinnosť adsorpcie, odpadová voda, sorpčné metódy, vplyv pH

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited