25. 8. 2019  6:38 Ľudovít
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Aplikácia slúži na vyhľadávanie záverečných prác na STU. Záverečné práce je možné vyhľadávať zadaním názvu, autora alebo kľúčového slova. Ďalšou možnosťou je tvorba prehľadov pre dané pracovisko, vedúceho práce alebo študijný program.

Vyhľadávanie   Prehľad podľa pracoviska   Prehľad podľa vedúceho   Prehľad podľa oponenta   Prehľad podľa študijného programu


Povinnosť odovzdávať záverečnú prácu v elektronickej podobe bola stanovená od 1.9.2007. Práce odovzdané pred týmto dátumom nemusia byť v systéme vložené.

Pomocou nasledujúceho formulára môžete zobraziť prehľad záverečných prác na STU podľa vybraného študijného programu, odboru a formy.

Program:
Zameranie:
Forma:

Univerzitné obdobie:
nasledujúce obdobie
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
staršie obdobie
nezadané

Jazyk:
slovenský jazyk
anglický jazyk
český jazyk
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
Slovinčina
španielsky jazyk
nezadané

Legenda pracovísk:
FAFakulta architektúry
FEIFakulta elektrotechniky a informatiky
FCHPTFakulta chemickej a potravinárskej technológie
FIITFakulta informatiky a informačných technológií
MTFMateriálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
SjFStrojnícka fakulta
SvFStavebná fakulta
ÚM OUP REKÚstav manažmentu STU (OUP REK)