Feb 17, 2020   4:01 a.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Creation of the laboratory stend for current and voltage digital relays
Written by (author): Ing. Patrik Rzavský
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Heretík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vytvorenie laboratórneho stendu pre prúdové a napäťové digitálne ochrany
Summary:Práca sa v prvej časti zaoberá teoretickým opisom digitálnych ochrán, tokov všetkých signálov, či už analógových alebo digitálnych. Prvá časť tiež analyzuje charakteristiku algoritmov ochrany. Ďalej práca rozoberá rôzne poruchové stavy, ktoré môžu nastať na zariadeniach a častiach elektrizačnej sústavy, a následne popisuje algoritmy chránenia rôznych typov porúch na týchto zariadeniach. Praktická časť začína charakterizovaním zariadení, ktorými je vybavené pracovisko na overovanie prúdových a napäťových ochrán. Následne obsahuje kompletný popis nastavenia ochranného terminálu a návod na vypracovanie laboratórneho cvičenia na overenie funkčnosti nadprúdovej a podpäťovej spúšte.
Key words:omicron, podpätie, prepätie, nadprúd, zariadenie, laboratórium, skrat, algoritmus ochrany, generátor, transformátor, vonkajšie vedenie, káblové vedenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited