9. 4. 2020  19:00 Milena
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vytvorenie laboratórneho stendu pre prúdové a napäťové digitálne ochrany
Autor: Ing. Patrik Rzavský
Pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Heretík, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vytvorenie laboratórneho stendu pre prúdové a napäťové digitálne ochrany
Abstrakt:Práca sa v prvej časti zaoberá teoretickým opisom digitálnych ochrán, tokov všetkých signálov, či už analógových alebo digitálnych. Prvá časť tiež analyzuje charakteristiku algoritmov ochrany. Ďalej práca rozoberá rôzne poruchové stavy, ktoré môžu nastať na zariadeniach a častiach elektrizačnej sústavy, a následne popisuje algoritmy chránenia rôznych typov porúch na týchto zariadeniach. Praktická časť začína charakterizovaním zariadení, ktorými je vybavené pracovisko na overovanie prúdových a napäťových ochrán. Následne obsahuje kompletný popis nastavenia ochranného terminálu a návod na vypracovanie laboratórneho cvičenia na overenie funkčnosti nadprúdovej a podpäťovej spúšte.
Klíčová slova:omicron, podpätie, prepätie, nadprúd, zariadenie, laboratórium, skrat, algoritmus ochrany, generátor, transformátor, vonkajšie vedenie, káblové vedenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně