2. 4. 2020  2:36 Zita
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vytvorenie laboratórneho stendu pre prúdové a napäťové digitálne ochrany
Autor: Ing. Patrik Rzavský
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Oponent:Ing. Pavol Heretík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vytvorenie laboratórneho stendu pre prúdové a napäťové digitálne ochrany
Abstrakt:Práca sa v prvej časti zaoberá teoretickým opisom digitálnych ochrán, tokov všetkých signálov, či už analógových alebo digitálnych. Prvá časť tiež analyzuje charakteristiku algoritmov ochrany. Ďalej práca rozoberá rôzne poruchové stavy, ktoré môžu nastať na zariadeniach a častiach elektrizačnej sústavy, a následne popisuje algoritmy chránenia rôznych typov porúch na týchto zariadeniach. Praktická časť začína charakterizovaním zariadení, ktorými je vybavené pracovisko na overovanie prúdových a napäťových ochrán. Následne obsahuje kompletný popis nastavenia ochranného terminálu a návod na vypracovanie laboratórneho cvičenia na overenie funkčnosti nadprúdovej a podpäťovej spúšte.
Kľúčové slová:omicron, podpätie, prepätie, nadprúd, zariadenie, laboratórium, skrat, algoritmus ochrany, generátor, transformátor, vonkajšie vedenie, káblové vedenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene