Sep 22, 2020   8:57 a.m. Móric
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Software Metrics Based on Developer's Activity and Context of Software Development
Written by (author):
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Softvérové metriky vychádzajúce z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru
Summary:
Vývoj softvéru je komplexná činnosť, ktorú je náročné sledovať a riadiť. Nedostatočné sledovanie projektu nepriaznivo vplýva na produkovanie kvalitného softvéru, ako jedného z hlavných cieľov softvérového inžinierstva. Výskum v softvérovom inžinierstve sa preto zameriava aj na spôsoby merania softvéru a vyhodnocovania jeho vlastností. Existujúce metriky zdrojového kódu sa úspešne uplatnili aj napriek nevýhodám ich interpretácie a výpočtovej náročnosti pre vyhodnotenie. Pomocou metrík zdrojového kódu meriame výsledok práce programátorov, nezohľadňujeme však príčiny vzniku identifikovaných nedostatkov v zdrojovom kóde. V tejto práci uvádzame metódu identifikácie skrytých závislostí v zdrojovom kóde ako metriky vychádzajúcej z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru. Predpokladáme, že udalosti počas vývoja softvéru a jeho údržby vplývajú na závislosti v zdrojovom kóde a jeho výsledné vlastnosti. Identifikovaním implicitných závislostí rozširujeme priestor závislostí medzi súčiastkami, čím prispievame k udržovateľnosti softvéru. Implicitnými závislosťami dokážeme nahradiť a doplniť explicitné závislosti vďaka nezávislosti ich identifikácie od syntaktickej analýzy zdrojového kódu. Východiskom našej práce je projekt PerConIK (Personalized Conveying of Information and Knowledge) zameraný na vytváranie ľahkej sémantiky nad informačným priestorom vývoja softvérových projektov, kde vidíme uplatnenie našej práce.
Key words:
Softvérové metriky, Implicitná spätná väzba, Graf závislostí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited