Apr 3, 2020   0:43 a.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evolutionary Algorithm to Solve Rubik’s Cube
Written by (author): Ing. Miroslav Ort
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
Opponent:Ing. David Chalupa, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Evolučný algoritmus na riešenie Rubikovej kocky
Summary:Rubikova kocka je jeden z najpopulárnejších hlavolamov na svete. Riešenie tohto hlavolamu predstavuje nájdenie cieľového stavu, ktorý reprezentuje kocka so stenami rovnakej farby, z ľubovoľnej prípustnej konfigurácie kocky. Na riešenie Rubikovej kocky existuje viacero algoritmov. Jedným z prístupov k riešeniu Rubikovej kocky je aj použitie evolučných algoritmov. V práci analyzujeme súčasný stav výskumu, ktorý bol v problémovej oblasti uskutočnený. Cieľom práce je vytvoriť evolučný algoritmus, ktorý bude použiteľný na nájdenie riešenia Rubikovej kocky z ľubovoľného počiatočného stavu. V práci opíšeme výpočtovú náročnosť implementovaného riešenia a pokúsime sa nájsť spôsoby, ako implementované riešenie zefektívniť. Na záver budeme s implementovaným riešením experimentovať a porovnáme jeho výsledky s dosiaľ existujúcimi riešeniami.
Key words:Rubikova kocka, evolučný algoritmus, mutácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited