Jun 7, 2020   6:32 a.m. Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Life Cycle Assessment
Written by (author):
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Životný cyklus produktu a jeho posúdenie
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je posúdenie environmentálnych dopadov prania prádla v automatickej práčke a konvenčným/ ručným praním metódou LCA. Metóda LCA je metóda ,ktorá posudzuje environmentálne aspekty a potencionálne dopady na životné prostredie ľudských produktov, technológií a služieb. Funkčnou jednotkou pre výrobné systémy bolo stanovené pranie prádla v štvorčlennej rodine počas jedného roka. V úvode práce sú vysvetlené termíny úzko späté s metódou LCA a spôsobmi prania. V ďalšej časti je praktická časť LCA, v ktorej je zistené, že najväčší vplyv na životné prostredie má ručné pranie. V záverečnej časti je vyhodnotenie a odporúčania.
Key words:cyklus, produkt, práčka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited