Jan 19, 2020   3:18 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:City congress hotel ****, Muchovo námestie, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Branislav Baník
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestský kongresový hotel ****, Muchovo námestie, Bratislava
Summary:Zadaním diplomovej práce pre rok 2014 bolo riešenie územia muchovho námestia v Petržalke, s následným rozpracovaním výkresovej dokumentácie vo forme architektonickej štúdie na vybraný typologický druh mestského kongresového hotela. Určená lokalita pre projekt vyžadovala podrobnú analýzu územia z ktorej vyplynuli mnohé faktory, ktoré následne boli aplikované pri samotnom návrhu. Urbanizmus lokality a charakter dispozičného riešenie zadanej témy sa zobrazil na hmotovom tvarovaní objektu a jeho umiestnení v zadanej lokalite. Pri analýzach sa zobrazili problémy územia, ktoré bolo taktiež treba zahrnúť do návrhu, pre dosiahnutie komplexnosti projektu. Výsledkom celej práce bolo umiestnenie prevádzky hotela v danej lokalite s maximálným využitím všetkých atribút územia a zároveň doplnenie funkčných možností danej zóny, čím sa vytvoril nový ucelený obraz. Celkovou myšlienkou návrhu bolo zabezpečenie hármónie a funkčnosti vo všetkých stupňoch navrhovania, pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. Celkový výstup projektu tvorí grafická časť, textová časť a samotný model.
Key words:kongres, mosca, hotel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited