17. 2. 2020  4:20 Miloslava
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Mestský kongresový hotel ****, Muchovo námestie, Bratislava
Autor: Ing. arch. Branislav Baník
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Gabriel Brogyányi
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:City congress hotel ****, Muchovo námestie, Bratislava
Abstrakt:Point of diploma work for school year 2014 was to find an urban solution o f area of Mucha's Square in Petržalka , with subsequent elaboration of drawings in the form of architectural studies in selected typology of city congress hotel . Intended location for the project required detailed analysis of the territory from which emerged many factors which were subsequently applied in the proposal itself . Urban planning and diposal layout previewed into mass forming object and its specific location on the parcel. The analysis display problems area , which were consequently included in the draft, to achieve the complexity of the project. The result of all this work was finding the best location at the site with the maximum use of all attribute coverage and complement the functional possibilities of the area , creating a new coherent picture . The overall idea of the proposal was to ensure harmony and functionality at all stages of design , to achieve the best result . The total output of the project forms part of the graphics , text , and part of the model itself .
Kľúčové slová:congress, mosca, hotel

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene