May 25, 2020   11:14 a.m. Urban
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Jelšava – Republic Square
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Jelšava – Námestie republiky
Summary:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť plán pre rozvoj a udržateľnosť mesta a návrh verejného priestoru Námestia republiky v obci Jelšava. Mesto má potenciál stáť sa turistickým miestom, no kvôli zlej dopravnej dostupnosti a sociálnej situácie je to dlhodobá vízia. Prioritou návrhu je sprístupniť Jelšavu turistom a zároveň ju prispôsobiť aj pre občanov mesta. Pri reurbanizácii mesta by sa malo myslieť aj na skracovanie vzdialeností otvorením niektorých pasáží cez pozemky v správe obce. Koncepcia návrhu verejného priestoru Námestia republiky spočíva vo vytvorení verejného priestoru pre turistov ako aj na každodenné užívanie občanov mesta. Mesto by sa malo snažiť o obnovu budov v centre na bývanie a následný prenájom alebo predaj. Zahusťovanie centra ekonomicky aktívnym obyvateľstvom má potenciál pre vznik služieb, ktoré by prilákali turistov.
Key words:Jelšava, Námestie republiky, rozvoj mesta, verejný priestor, participácia ob čanov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited