3. 4. 2020  0:58 Richard
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kongresový hotel
Autor: Ing. arch. Alexander Szalay
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Marian Malovaný, CSc.
Oponent:Ing. arch. Miroslav Michalica
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Kongresový hotel
Abstrakt:Diplomová práca rieši návrh novostavby hotela v areáli Cvernovka v Bratislave. Hotel predstavuje významnú vertikálnu dominantu v danom území a zadanie komplexne rieši tento typologický druh v území so zložitými zastavovacími podmienkami. Kongresový hotel slúži pre ubytovanie hostí a organizovanie konferencií. Hotel má kapacitu 442 lôžok. Konferenčná časť má kapacitu až 1500 hostí. Objekt má 3 podzemné podlažia a 24 nadzemných podlaží. Objekt je nepravidelného pôdorysu, ktorý pozostáva z dvoch hmôt, spodnej horizontálnej plošnej hmoty, na ktorej sa nachádza druhá dynamická vertikálna hmota. Práca rieši okrem architektonickej štúdie hotela aj urbanistickú štúdiu revitalizácie celého areálu Cvernovky.
Kľúčové slová:Cvernovka, kongresový hotel, vertikálna dominanta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene