5. 4. 2020  9:48 Miroslava
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Kongresový hotel
Autor: Ing. arch. Alexander Szalay
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Marian Malovaný, CSc.
Oponent:Ing. arch. Miroslav Michalica
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Congress hotel
Abstrakt:The Master's thesis deals with the proposal of a newly constructed hotel in the area of Cvernovka in Bratislava. The hotel represents a significant vertical dominant in the given area and our work introduces a comprehensive solution for this typological kind in the area with difficult building conditions. The congress hotel serves for accommodating guests and organising conferences. The hotel´s capacity is 442 beds. The conference part seats up to 1500 guests. The building has three underground floors and 24 overground floors. The object´s ground plan is irregular and it consists of two substances, a horizontal lower flat substance on which a second dynamic vertical substance is located. The work addresses architectural studies of the hotel in addition to the urban study of revitalization of the whole area of Cvernovka.
Klíčová slova:Area of Cvernovka, Congress hotel, vertical dominant

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně